Metale kolorowe

Metale kolorowe - wistal - o stali wiemy wszystkoWykonujemy na zamówienie:

 • tuleje,
 • wałki,
 • płaskowniki ze stopów brązowy,
 • płaskowniki ze stopów specjalnych w stanie oskórowanym w gatunkach B101, BA 1032,
 • stopy specjalne jak np. Cu Sn 86 13 /10P-1T1
 • stopy wysokogatunkowych brązów,
 • brąz,
 • aluminium,
 • spieki brązowe,
 • specjalistyczne materiały ślizgowe
 • specjalne na ślizgi do pieców hartowniczych,
 • i inne zastosowania aluminium, Pa6 ,Pa7.

Metale kolorowe, stopy aluminium, płaskowniki specjalne na zamówienie

Zapraszamy do kontaktu: +48 601 731 490

WiStal - o stali wiemy wszystko.