Wistal - Odkuwki swobodnie kute

JAKIE SĄ RODZAJE I CECHY STALI DO PRACY W WYSOKICH TEMPERATURACH?

JAKIE SĄ RODZAJE I CECHY STALI DO PRACY W WYSOKICH TEMPERATURACH?

Rodzaje stali odpornych na środowisko wysokich temperatur to długa lista, sklasyfikowana według profesjonalnej nomenklatury. Nazwy tych rodzajów stali (wymienione pod tym linkiem: https://wistal.com/podwyzszona-temperatura/), mogą być dość enigmatyczne. Jest za to czymś oczywistym, że wszystkie spełniają techniczne warunki, by na tej liście figurować. Te warunki to cechy materiału, pozwalające na pracę w podwyższonych temperaturach.
Pojęcie „podwyższonych temperatur” nie podlega swobodnej interpretacji – w metalurgii oznacza ono temperatury podchodzące pod ok. 600 stopni Celsjusza.

JAKIE SĄ RODZAJE I CECHY STALI DO PRACY W WYSOKICH TEMPERATURACH?

Stal, która powinna funkcjonować bez zarzutu w takim klimacie, nazywana jest też – bez względu na szczegółowy podział – „stalą kotłową”. Choć różne jej rodzaje znajdują szerokie zastosowanie, szczególnie sprawdzają się w energetyce, stanowiąc budulec elementów urządzeń oraz maszyn z tej branży.
Takie właśnie stale kotłowe, które tworzą niejeden zbiornik ciśnieniowy, wodną, gazową lub parową turbinę, czy też armaturę turbin i kotłów, wykazują się parametrami zdolnymi do wytrwania w wymagających warunkach. Odpowiadają za to w pierwszej kolejności dodatki stopowe w postaci molibdenu oraz chromu. Ten drugi odpowiedzialny jest za uodpornienie stali na proces utleniania. Molibden natomiast powstrzymuje taką stal przed tzw. pełzaniem.
Podstawowe rozróżnienie występuje między stalą kotłową a stalą konstrukcyjną. Stal kotłowa jest jednak na tyle specyficzna, że stoi w kontraście do całej reszty, jak stale do nawęglania czy sprężynowe. Gatunek kotłowy ma przed sobą trudny obowiązek wytężonej pracy w temperaturze, która potęguje ryzyko wszystkich innych zagrożeń właściwych dla stali. Element nie może zmęczyć się lub odkształcić pod wpływem takich obciążeń. Musi zachować odporność nie tylko na intensywny nacisk masy, ale i na atak korozji. A to zaledwie mały wycinek listy zagrożeń, które w dłuższej perspektywie mogłyby uczynić stal nieużyteczną do dalszej pracy.

JAKIE SĄ RODZAJE I CECHY STALI DO PRACY W WYSOKICH TEMPERATURACH?

Z tej właśnie racji, wybierając bardzo konkretny rodzaj stali kotłowej, stoi przed nami konieczność upewnienia się co do wystarczającego zahartowania na czynniki takie jak: relaksacja, destrukcyjny wpływ gorących gazów, skorodowanie, sama wysoka temperatura. Przy tym, stal taka musi charakteryzować się adekwatną ciągliwością i podatnością na spawanie. W wielkim skrócie, stal kotłowa musi stawić czoła wymogom odpowiedniej odporności na pełzanie, jej granicę; musi być też mocno żaroodporna i odpowiednio plastyczna. Wszystkie gatunki naszych stali kotłowych (a jest ich sporo) są nam dobrze znane i znamy dla nich zastosowanie. W przypadku wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

JAKIE SĄ RODZAJE I CECHY STALI DO PRACY W WYSOKICH TEMPERATURACH?