Jak powstają dennice stalowe? - Wistal - Odkuwki swobodnie kute

Jak powstają dennice stalowe?

Dennica to element niezbędny przy budowie różnego typu zbiorników czy kotłów. Wyprodukowana z wysokiej jakości materiału, w odpowiednim kształcie i właściwie przyspawana do ścian zbiornika gwarantuje uzyskanie wymaganych dla danego zbiornika parametrów wytrzymałościowych. To jaki będzie ostateczny kształt dennicy zależy w dużej mierze od rodzaju danego zbiornika, jego wymiarów i przeznaczenia. Należy mieć na uwadze, że zbiorników używa się do przechowywania i transportu różnego typu produktów i surowców, zarówno cieczy, materiałów sypkich, ale także gazów oraz substancji żrących, łatwopalnych i niebezpiecznych, mogą w nim panować różne warunki, temperatura i ciśnienia. Błędy popełnione czy to na etapie samego projektowania czy w etapie produkcyjnym danego zbiornika mogą być katastrofalne w skutkach. Dlatego produkcja dennic wymaga dogłębnej znajomości tematu, zarówno w kwestiach materiałowych jak i stricte technicznych.

Jak powstają dennice stalowe – formowanie krążka

Produkcja dennic stalowych to proces składający się z wielu etapów wymagających użycia specjalistycznych maszyn i narzędzi. Pierwszym krokiem jest zawsze wybór odpowiedniej jakości stali, która będzie spełniała wymagania stawiane danemu zbiornikowi. Kolejnym etapem jest precyzyjne wycięcie wymaganej średnicy krążka. Jeśli nie jest możliwe wycięcie go z jednego kawałka ze względu na duży promień dennicy, koniecznym jest zespawanie jej z kilku. Ogromne znaczenie ma tutaj jakość spawu, więc zawsze w takim wypadku spoiny poddaje się badaniu ultradźwiękowym, wyżarzaniu a następnie szlifowaniu.

Jak powstają dennice stalowe – wypalanie krążka

W kolejnym kroku następuje dopiero wypalenie (wycięcie) krążka. Tak przygotowany materiał poddawany jest tłoczeniu, czyli formowaniu kształtu dennicy za pomocą specjalistycznej maszyny. Proces ten trwa zazwyczaj dość długo, niemniej jest kluczowy dla uzyskania wymaganej krzywizny i ukształtowania dennicy.
W tym momencie dochodzimy do etapu tzw. wyoblania, który polega na dociskaniu naszego krążka dennicy do obracającej się formy wywierającej na nacisk tak, by uzyskać odpowiednią formę. Wszystko odbywa się na maszynach, które precyzyjnie mierzą, czy uzyskany wymiar i kształt zgadza się z pożądanym. Jeśli już udało się go uzyskać można przejść do obcięcia zbędnych krawędzi dennicy.

Jak powstają dennice stalowe – znakowanie

I tak w zasadzie przebiega proces produkcji niemalże każdej dennicy. Ostatnim etapem jest oznakowanie każdej dennicy i może trafić już do odbiorcy, o ile nie jest konieczne jeszcze poddanie jej obróbce termicznej.

Jak widać proces powstawania dennic stalowych jest dość złożony, choć w swojej istocie wydaje się być dość nieskomplikowanym, jeśli zna się już poszczególne etapy. Jednak bez specjalistycznego sprzętu, maszyn oraz wiedzy i doświadczenia się nie obędzie.

Jak powstają dennice stalowe?